Kiedy słyszysz a nie rozumiesz

1 tyś
Polaków

Szacuje się, że problem ze słuchem ma w Polsce ok. 900 tys. osób

1 %
70-latków

Blisko trzy czwarte 70-latków ma częściową głuchotę

1 %
wpływ na życie

O funkcjonowaniu człowieka w 94% decyduje zdolność komunikacj

Słuch pogarsza się stopniowo

Nie zdajesz sobie nawet sprawy, że kwestia uszkodzenia słuchu może dotyczyć również Ciebie. Wraz z utratą słuchu dźwięki wokół nas zaczynają zanikać. Zdarza Ci się, że prosisz ludzi, by powtórzyli to, co mówili przed chwilą, czy też oglądając telewizję ustawiasz głośność bardziej, niż to zwykle bywało.

W tym momencie staje się jasne, że możesz słyszeć, ale nie zawsze rozumiesz, co zostało powiedziane, zwłaszcza, jeśli towarzyszy temu hałas. Słuch pogarsza się stopniowo, co sprawia, że łatwo jest zignorować problem, do czasu, aż zacznie on wywierać ogromny wpływ na twoje życie. Na całym świecie około 500 milionów ludzi cierpi z powodu uszkodzenia słuchu, a liczba ta rośnie z roku na rok. Na szczęście, dla większości osób z uszkodzeniem słuchu pomoc jest możliwa. Badania dowodzą, że osoby z uszkodzeniem słuchu, korzystające z pomocy, zauważają poprawę jakości słyszenia. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu aparatów słuchowych, bądź przez interwencję medyczną.

Współczesne aparaty słuchowe posiadają zaskakujące właściwości  i zalety. Użytkownicy aparatów są w stanie usłyszeć większość dźwięków oraz lepiej zrozumieć mowę. Poprawa jakości ich życia jest niepodważalna.

Współczesne aparaty słuchowe

Na podstawie praktyki klinicznej firma Bernafon rozwiązała najczęściej występujące problemy użytkowników aparatów słuchowych

ChannelFree

Dla pełnego rozumienia mowy i czystego, naturalnego dźwięku stosuje innowacyjną technologię ChannelFree, polegającą na przetwarzaniu sygnału bez podziału na kanały.

Adaptacyjną Redukcją Hałasu

Dla wyeliminowania hałasu otoczenia, szumów i złego rozumienia mowy w hałasie, aparaty Bernafon posługują się zaawansowanymi systemami wyciszania hałasu, jak np.: Adaptacyjną Redukcją Hałasu. 

redukcja sprzężeń

Dla wyeliminowania „gwizdania” aparatu nowoczesne aparaty posiadają zaawansowane i skuteczne układy Redukcji Sprzężeń Akustycznych. Działają one w taki sposób, że nieprzyjemny pisk w ułamku sekundy zostaje wyeliminowany.